| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
  Załatwianie spraw

Zasady postępowania z dokumentacją medyczną określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U.2009 Nr 52 p.417 z późn.zm).

Informacje na temat danych niezwiązanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Udostępnianie odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wszelka korespondencja przychodząca jest odnotowywana w Dzienniku Korespondencyjnym znajdującym się w Kancelarii, następnie kierowana jest przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych celem dalszego załatwienia. Ewidencji podlega również korespondencja wychodząca na zewnątrz.

Wszelkich wyjaśnień na temat funkcjonowania Szpitala udziela Dyrektor, a wyjaśnień na temat świadczeń leczniczych Dyrektor ds. Lecznictwa.

Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor.

Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin porządkowy.


  Redaktor: Robert Kalus
Ilość odwiedzin dla strony: 4652
Ostatnia modyfikacja strony: 28 czerwca 2021