| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
 

Władze

  • Dyrektor - dr Katarzyna Adamek
  • Lekarz Naczelny - dr n. med. Jerzy Zdrzałek
  • Główny Księgowy - Tomasz Bartosz

Struktura organizacyjna szpitala


Organy zakładu:

  1. Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor powoływany przez Zgromadzenie Wspólników.
  2. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. Jest przełożonym pracowników Zakładu.
  3. Dyrektor spełnia wymogi kwalifikacyjne określone przepisami.
  4. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych, Lekarza Naczelnego, Naczelnej Pielęgniarki, Głównego Księgowego i kierowników komórek bezpośrednio podległych Dyrektorowi


  Redaktor: Sekcja IT
Ilość odwiedzin dla strony: 5675
Ostatnia modyfikacja strony: 28 czerwca 2021