| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
 

Archiwum dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna po zakończeniu procesu leczenia przekazywana jest z poszczególnych oddziałów do Sekcji Statystyki Medycznej, a z przyszpitalnych poradni specjalistycznych oraz innych komórek do Składnicy Akt. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U.2009 Nr 52 p.417 z późn.zm) oraz instrukcja działania Składnicy Akt i jej organizacji.


Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zawiera dokumentację zakończonych postępowań w sprawach o udzielanie zamówienia publicznego. Udostępnianie dokumentów jest zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t. j. Dz.U. nr 19  poz. 177 z 2004 r.).


Archiwum księgowo - finansowe

Archiwum obejmuje dokumenty finansowo- księgowe i płacowe i prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. nr 76 poz. 694 z  2002 r.)  Redaktor: Robert Kalus
Ilość odwiedzin dla strony: 4461
Ostatnia modyfikacja strony: 28 czerwca 2021