| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
 

Cele i zadania Szpitala

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej

 1. Do zadań zakładu należy:
  1. udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
   • gastroenterologii,
   • chorób wewnętrznych,
   • onkologii klinicznej,
   • kardiologii,
   • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
   • chirurgii ogólnej,
   • chirurgii naczyniowej,
   • położnictwa i ginekologii,
   • neonatologii,
   • psychiatrii,
   • geriatrii,
   • rehabilitacji medycznej,
   • anestezjologii i intensywnej terapii,
   • chorób płuc,
   • neurologii,
   • okulistyki,
   • otorynolaryngologii,
   • otorynolaryngologii dziecięcej,
   • audiologii i foniatrii,
   • pediatrii,
   • reumatologii,
   • diabetologii,
  2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych i konsultacji w zakresie:
   • chirurgii ogólnej,
   • chirurgii naczyniowej,
   • położnictwa i ginekologii,
   • psychiatrii,
   • kardiologii,
   • gastroenterologii,
   • neonatologii,
   • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
   • medycyny pracy,
   • okulistyki,
   • neurologii,
   • otorynolaryngologii,
   • otorynolaryngologii dziecięcej,
   • dermatologii i wenerologii,
   • reumatologii,
   • audiologii i foniatrii,
   • onkologii klinicznej,
   • rehabilitacji medycznej,
  3. diagnostyka medyczna w zakresie:
   • diagnostyki laboratoryjnej,
   • radiologii i diagnostyki obrazowej, w tym: RTG, TK, USG, endoskopii,
   • EEG,
   • EKG i badań czynnościowych,
   • audiometrii,
   • badań czynnościowych płuc,
   • prób wysiłkowych,
   • diagnostyki patomorfologicznej,
  4. implantacja układów stymulujących,
  5. ambulatoryjne świadczenia w zakresie leczenia bólu,
  6. leczenie „jednego dnia”,
  7. pielęgnacja chorych,
  8. udzielanie świadczeń profilaktycznych dla pracowników w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
  9. orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
  10. propagowanie oświaty zdrowotnej,
  11. realizacja programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
  12. współudział w kształceniu i szkoleniu personelu medycznego,
  13. współudział w badaniach klinicznych i naukowych,
  14. udział w realizacji zadań obronnych państwa

  Redaktor: Robert Kalus
Ilość odwiedzin dla strony: 1979
Ostatnia modyfikacja strony: 28 czerwca 2021