| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
 

Działalność

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej zwany dalej Zakładem działa na podstawie:
    1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U.07.14.89 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
    2. niniejszego statutu nadanego przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 5/2010 z dnia 03.03.2010 w sprawie nadania statutu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej.

    Obszar działania obejmuje: województwo śląskie i inne obszary zgodnie z zawartymi umowami.


  Redaktor: Robert Kalus
Ilość odwiedzin dla strony: 2437
Ostatnia modyfikacja strony: 28 czerwca 2021