| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
 

Struktura i organizacja

  • Struktura własnościowa Szpitala

  • Organy Szpitala - rozdział IV statutu szpitala

  • Schemat organizacyjny Szpitala

  • Dyrekcja - skład osobowy Dyrekcji Szpitala (Dyrektor Naczelny, Za-ca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych, Lekarz Naczelny, Naczelna Pielęgniarka, Główny Księgowy)

  • Komórki Działalności Podstawowej - Oddziały Szpitalne i Poradnie Specjalistyczne

  • Statystyka medyczna - rejestry i sprawozdania prowadzone przez Sekcję Statystyki

  • Załatwianie spraw - prowadzenie i udostępnianie dokumentacji oraz załatwianie innych spraw (korespondencja, skargi i wnioski)
     


  Redaktor: Robert Kalus
Ilość odwiedzin dla strony: 7673
Ostatnia modyfikacja strony: 28 czerwca 2021